Svenska
English
Deutsch

Om E-Cal | Service | Vesala | Kabelsökare | Tillbehör | Kunder | Kontakta oss | Historik

E-Cal Mätinstrumentservice startade sin verksamhet den 3 mars 2003. Jag som etablerat och äger företaget heter Anders Lundgren.

Min medarbetare ingenjör Börje Nyberg och jag har mångårig erfarenhet från mätinstrumentbranschen. Vi anställdes som serviceingenjörer 1969 resp. 1991 av Televerket Instrument som 1998 blev Celsius Metech AB (nuv. Exova).

I december 2002 stängde Celsius Metech AB serviceenheten i Sundsvall där vi arbetade. Tre månader senare öppnade E-Cal Mätinstrumentservice sitt servicelab. i Härnösand.

Numer det enda i sitt slag norr om Stockholm.

Vi har genom åren alltid arbetat märkesoberoende med alla typer och fabrikat, från enklare multimetrar till spektrumanalysatorer och optiska pulsekometrar, med andra ord från DC till ljus. Förutom reparation och kalibrering har vi tidigare även arbetat med utveckling och typprovning.

E-Cal Mätinstrumentservice besitter en gedigen kunskap om mätinstrument och mätteknik. Vi har också god kännedom om branschen.