Svenska
English
Deutsch

Om E-Cal | Service | Vesala | Kabelsökare | Tillbehör | Kunder | Kontakta oss | Historik

Produkter | Tillbehör

 

AP32 Analog testtelefon

 1. Snabb ADSL/DSL indikator och trafikidentifierare.
 2. Fullfjädrad analog testtelefon med nummervisning.
 3. LB-funktion för kommunikation på spänningslöst par.
 4. Utbytbar sladd,förbättrat överspänningsskydd
 5. Nu med  SIA, Kontakt ID and pulsformat visning
 6. Ladda ner produktblad som pdf

XT25 Utringare

 1. För snabb parsökning och identifiering
 2. Följer kabelns dragning och urskiljer den bland många andra.
 3. Fungerar även för trafikerade par.
 4. Störningsfri medlyssning och spänningsindikering.
 5. Ladda ner produktblad som pdf
 

KX15 Utringare och talanordning

 1. Effektiv utringare med talanordning för teletekniker.
 2. Snabb och enkel kapacitiv och galvanisk parsökning.
 3. Mycket behändig vid skarvning av kabel.
 4. Störningsfri medlyssning och spänningsindikering.
 5. Ladda ner produktblad som pdf

CT45 Kabelsökare

 1. En mångsidig och effektiv kabelsöknings-utrustning
 2. För lokalisering av kablar under jord, i byggnader, under puts, etc.
 3. För identifiering av kabel eller ledning bland många andra.
 4. För lokalisering av kanaler, rör, trummor, avlopp, samt stopp eller förträngningar i dessa.
 5. Ladda ner produktblad som pdf
 
 

CTT45 Tonsändare

 1. En effektiv sändare för utringning och kabelsökning.
 2. 10 kHz sökton för induktiv matning ovan jord.
 3. Vid galvanisk matning visas ev. yttre spänning hos objektet.
 4. Apparaten är lätthanterad i alla lägen.
 5. Ladda ner produktblad som pdf